A melasz nem maradékanyag!

13 okt A melasz nem maradékanyag!

A melaszt elsősorban élelmiszerek és takarmányok előállításához kell felhasználni és nem a fejlett bioüzemanyagokhoz!

A melasz a cukorgyártás mellékterméke. Az élesztő melaszon tenyésztett (fermentált) mikroorganizmus. 1 tonna kereskedelmi élesztő előállításához 1,5 tonna melaszra van szükség. Az EU már melaszhiánnyal küzd, a melasz piacán jelentkező esetleges további hiány drasztikus következményekkel járna az európai élesztőgyártás számára.

  • Azáltal, hogy naponta 475 millió európai polgár fogyaszt élesztőtartalmú termékeket, az EU élesztőgyártási ágazata az európai gazdaság kulcsfontosságú ágazata. 23 tagállamban mintegy 3100 alkalmazott állítja elő ezt a kenyérhez, a sörhöz, a borhoz, a takarmányhoz és sok más termékhez elengedhetetlen összetevőt. Az EU élesztőgyártási ágazata a körforgásos gazdaság része, és a COFALEC tagjai aktívan támogatják a csúcstechnológiákat az ágazat fenntarthatóságának további javítása érdekében. Fennáll azonban annak kockázata, hogy az uniós szabályozás az ágazat létjogosultságát veszélyezteti.
  • A bioüzemanyagokról szóló (2015/2013) uniós irányelv létrehozott egy új bioüzemanyag-kategóriát, a maradékanyagokból előállított „fejlett bioüzemanyagokat”. A II. megújulóenergia-irányelvre vonatkozó új bizottsági javaslat [2016/0382(COD) eljárás) a fejlett bioüzemanyagok előállításához használt anyagok jegyzékét (IX. melléklet, B. rész) kiegészítette a melasszal, annak ellenére, hogy az korábban nem szerepelt benne.
  • Az európai élesztőgyártási ágazat élénken vitatja ezt a lépést, mivel a bioüzemanyagokról szóló (2015/2013) uniós irányelv már egyértelműen kimondja, a fejlett bioüzemanyagokat maradékanyagokból állítják elő.
  • A melasz azonban a cukorgyártás rendes mellékterméke, amelyet a cukorgyártók soha nem dobnak ki. Ezért semmilyen körülmények között sem tekinthető „maradékanyagnak” a hulladékokról szóló irányelv (a 2008/98/EK irányelv) kritériumai szerint. A melaszt elsősorban élelmiszerek és takarmányok előállításához kell felhasználni.
  • Ha a melasz szerepelne a fejlett bioüzemanyagok előállításához felhasznált anyagok jegyzékében, az erre a célra való fokozott felhasználása csökkentené az élelmiszer- és a takarmánygyártás – és így az élesztőgyártás – már szűk piacán rendelkezésre álló melasz részarányát. Ezáltal pedig jelentősen megemelkedne a melasz ára, az irányelv a jelenlegi formájában veszélyezteti az élesztőgyártási ágazat ezen alapvető nyersanyaggal való ellátását. Az EU élesztőgyártási ágazatának túlélése veszélybe kerülhet.

További információkért vegye fel a kapcsolatot:

Aurora Bescond, a COFALEC főtitkára

+33 6 70 58 08 81 vagy bescond@cofalec.com

COFALEC
Az Európai Élesztőgyártók Szövetsége (COFALEC) az Európai Unió élesztőgyártási ágazatának érdekeit képviseli. Célunk annak biztosítása, hogy az uniós szakpolitikák előmozdítsák ágazatunk versenyképességét és fenntartható fejlesztését.

Bővebben: www.cofalec.com vagy www.molassesforfood.eu

Élesztő és melasz letöltés
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.